Vässa kvalitetsrollen


4 oktober, 2017 09:10 - 10:10

Bokmärk och dela

Mia Liljeberg

I en tid när många verksamheter ser behovet av att vara snabbrörlig fyller kvalitetsrollen en viktigare position än någonsin. Utan medarbetarnas kreativitet och engagemang kommer verksamheten snart att tappa mark. Samtidigt innebär detta en stor utmaning som totalt ändrar förutsättningarna för kvalitetsarbetet där långsiktighet och förutsägbarhet alltid varit utgångspunkten. Vi ser också en utveckling där de båda områdena förändring och förbättring växer ihop för att  tillsammans skapa värdefulla synergieffekter. Under detta pass får du under ledning av Mia Liljeberg utforska vägen till att etablera en ny kulturstrategi för att leda kvalitetsarbete i förändring.