Praktiskt kvalitetsarbete

Spårval: Det viktigaste i nya ISO 9001


21 mars, 2018 13:00 - 13:45

Bokmärk och dela

Tina Bohlin

Nya Iso 9001 innehåller många spännande förändringar. Omvärldsbevakning, riskhantering och förändringsledarskap är områden där det har hänt mycket. Nu handlar det om att också integrera affärsprocesserna i kvalitetsarbetet så att den högsta ledningen får ett mer direkt ansvar.