Så engageras alla i förbättringsarbetet, varje dag PLATSER KVAR


5 oktober, 2017 09:00 - 14:00

Bokmärk och dela

Ola Johansson

Engagerade medarbetare som är med och driver förbättringsarbetet kan för många tyckas vara en omöjlighet. Under denna workshop får du på ett konkret sätt utforska hur man går tillväga och vilka krav som ställs på både ledarskapet och medarbetarskapet för att skapa en förbättringskultur som gör organisationen bättre varje dag.

Workshopen beskriver ledaren och medarbetarens viktiga roller under denna resa och kopplingen mellan värderingar, Lean-principer, metoder och resultat. Vi varvar teori med gruppdiskussioner och praktiska övningar för att på så vis skapa en förståelse hur man går tillväga.

Agendan för denna workshop ser ut på följande sätt:

  • Syftet med Lean
  • Varför värderingar och vad kännetecknar bra värderingar
  • Två grundläggande förutsättningar – Utjämning och Standardiserat arbetssätt
  • Huvudprincipen Jidoka och JIT samt dess underprinciper
  • Hur skapas ett medarbetardrivet förbättringsarbete
  • Ledarens roll enligt Ledarskapsprinciperna
  • Medarbetarens roll enligt Medarbetarprinciperna
  • Hur får man med sig alla medarbetare varje dag

 
Dagen avslutas med att alla deltagare utifrån sina nya kunskaper sätter samman en aktivitetslista på vad som kommer att krävas av den egna organisationen för att lyckas skapa denna förbättringskultur.