Visualisera kvalitetsarbetet!


21 mars, 2018 11:30 - 12:00

Bokmärk och dela

Johan Lundell

Visualisering av olika kvalitetsprojekt, både företeelser och processer, blir allt viktigare för att alla ska få en bra överblick och samma förståelse. Under föredraget ser du en rad olika exempel på hur visualisering kan användas i kvalitetsarbetet. Johan Lundell visar med värme och humor hur du kan ta steget från ”vägbeskrivningar” till ”kartor”.