Kvalitet – från framgångsfaktor till överlevnadsfråga!


21 mars, 2018 09:15 - 10:00

Bokmärk och dela

Lars Sörqvist

Att möta kundernas behov och leverera rätt kvalitet blir allt viktigare. Det sker idag en snabb utveckling i omvärlden som påverkar detta. Särskilt i Kina sker sedan många år en stark nationell fokus på systematisk kvalitetsutveckling. Likheterna med vad som en gång i tiden skedde i Japan är påtagliga. Den senaste tiden har de första exemplen börjat dyka upp på hur kinesiska företag tar över ledarpositionen i kvalitet. En utveckling som kan komma att leda till en omfattande kvalitetskris i hela västvärlden om vi inte snabbt reagerar. Och kineserna är inte ensamma. Både i Indien och Sydkorea sker idag en motsvarande utveckling. I detta seminarium får vi en inblick i vad som sker och på dessa områden, hur det kan komma att påverka oss samt vad som behöver göras för att undvika en gigantisk kvalitetskris.