Kvalitetsarbete där alla tar ansvar


4 oktober, 2017 10:50 - 11:25

Bokmärk och dela

Karin Lindahl Lundberg och Johanna Wahlberg

Förra sommaren blev Danderyds sjukhus certifierat enligt Iso 9001, en satsning som blev en viktig draghjälp i arbetet med socialstyrelsens krav på ett systematiskt kvalitetsarbete. Karin Lindahl Lundberg och Johanna Wahlberg delar med sig av erfarenheter och goda råd i arbetet med att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete som engagerar alla, från högsta ledning till de enskilda medarbetarna.