Är kvalitetsprofessionen rustad för framtiden?


21 mars, 2018 10:45 - 11:30

Bokmärk och dela

Jason Martin

SQMA (Swedish Quality Management Academy) har i ett SIQ-koordinerat forskningsprojekt genom Linköpings Universitet och Chalmers studerat huruvida kvalitetsprofessionen i Sverige har rätt kompetenser, roller och arbetssätt för att hantera dagens och framtida utmaningar som svenska organisationer och företag står inför. Är kvalitetsprofessionen rätt rustad eller behövs det nya kompetenser och roller kopplade till professionen som saknas idag? Projektet har genomförts i nära samarbete med fyra stora partnerorganisationer: Försäkringskassan, AstraZeneca, AB Volvo och Volvo Cars.