Spårval: Ägarskapet är nyckeln till förändring


4 oktober, 2017 13:00 - 13:40

Bokmärk och dela

Lars Jacobi och Marianne Ljungberg

Den mänskliga drivkraften är central i ett förändringsarbete. Människor som vill någonting kan åstadkomma underverk, och det omvända gäller för människor som inte vill – de kan direkt motverka. Därför är det viktigaste i ett förändringsarbete att skapa rätt förutsättningar och en miljö där individerna tar ägarskap för den egna förändringen och det egna bidraget till förändringen. Under detta spår får du tillsammans med Marianne Ljungberg och Lars Jacobi från Centigo utforska de framgångsfaktorer som är avgörande för att få medarbetarna att ta makten över förändringen.