Program


Kvalitetsarbete som förändrar

Kvalitetsarbetet får en allt mer central roll på arbetsplatsen. Det är kopplat till behovet av att ha ett drivande ledningsarbete för att möta utvecklingen i omvärlden och den snabba digitala omvandlingen. Med ett fungerande förändringsarbete så klarar man på ett bättre sätt att möta kundernas behov. Konferensen Kvalitetsmagasinet Live våren 2018 fokuserar på utvecklingen som sker just nu inom kvalitetsområdet.

Nedan finner du programmet konferensen och workshopsdagen.