feedback

Gör återkoppling till en vana

Ständig återkoppling, såväl beröm som konstruktiv kritik, bidrar till kollegornas kompetensutveckling och arbetsplatsens effektivitet. Samtidigt är återkoppling ett område som många upplever att de kan bli bättre på. Under ledning av Frida Blom får du träna din förmåga att ge och ta emot återkoppling. Du får också tips om hur ledningsgruppen kan bygga en god återkopplingskultur på arbetsplatsen.

Läs mer
Samuel-West

Misslyckas till framgång

För att lyckas måste man också våga misslyckas. Ofta. För att bygga en förbättringskultur är det därför lika viktigt att uppmuntra misstagen som att hylla framgångarna. Under Kvalitetsmagasinet Live får vi utforska innovation och kreativitet ur ett nytt spännande perspektiv. Samuel West, aktuell med Museum of Failure, tar oss med på en resa i misslyckandets fotspår.

Läs mer
LarsNilsson-stor

Lär av en mästare

Det klassiska förbättringshjulet är ett effektivt verktyg i kvalitetsarbetet, men hur får man hjulet att börja snurra? Lars Nilsson, vd på C2 Management, har själv upplevt kraften i ett levande förbättringsarbete. Han vet att det krävs något mer än systematik för att lyckas.

Läs mer
kvalitetsroll

Goda exempel och smarta tips

Vilka är erfarenheterna av arbetet med nya Iso 9001? Hur har andra hittat vägar till motivation och engagemang? På vilket sätt kan du som kvalitetsproffs vässa din ledarroll? Höstens konferens ger dig inspiration och verktyg till ett levande kvalitetsarbete.

Läs mer
KMLfebr17

Tack för den här gången!

Träffektivitet, lönsam snällhetskultur och vägen till engagerade medarbetare. Det var det genomgående temat för vårens upplaga av Kvalitetsmagasinet Live där vi tillsammans sökte tips och inspiration för att hitta drivet…

Läs mer
Kommunicera

 Hitta kraften i kommunikationen

Kommunikationen är ditt viktigaste verktyg för att skapa engagemang. Lena Lid Falkman avslöjar knepen som hjälper dig att nå fram med din kommunikation. 

Läs mer
sanden_bolling

Du blir vad du mäter

Att mäta är lätt, att mäta rätt desto svårare. Bäst blir det om det finns en tydligt röd tråd som knyter samman de övergripande strategierna med det vi gör i vardagen.

Läs mer
Sobistor

De hittade styrkan i tilliten

När Sobi skulle genomföra en stor organisationsförändring insåg de att de var tvungna att göra resan tillsammans med medarbetarna. Cheferna skulle inte styra, utan framför allt lyssna och stötta – ett arbetssätt som bygger på stor tillit.

Läs mer
tillsammans

Bli vassare med kundens fokus

Jobbar ni med kunden i fokus? Tyvärr så räcker det inte. Nu gäller det att jobba utifrån kundens fokus och det är faktiskt något annat. Under Kvalitetsmagasinet Lives andra dag får du möjlighet att träna upp förmågan att förstå kundens upplevelse och behov.

Läs mer
ledarskap

Ledarskap för ett hållbart kvalitetsarbete

Som kvalitetsproffs är du beroende av allas engagemang för att lyckas. Därför är ledarskapet så viktigt. Här får du möjlighet att utforska kvalitetsrollens ledaruppdrag under ledning av Kelly Odell.

Läs mer
kraftkultur

Kraften finns i kulturen

Ofta när man kommit till en viss nivå i sitt förbättringsarbete säger det plötsligt stopp. Det som saknas är kultur för ständig förbättring. Nu har du möjlighet utveckla din förmåga att förstå och förändra kulturen så att det går att engagera alla.

Läs mer